InstallasjonViktig informasjon dersom du skal kjøre AKKAR på en Windows-server

Under instalasjon av php på Windows med Apache webserver trengs følgende php-biblioteker å legges til:

extension=php_mbstring.dll
extension=php_exif.dll
extension=php_gd2.dll
extension=php_mysql.dll

Det er videre viktig at php_mbstring.dll må lastes før php_exif ellers så får man feil i Apache. De er oppført i feil rekkefølge i listen som følger med php.ini.

I tillegg bør dette innlegget på forumet leses i forbindelse med PHP på Windows.


Slik installerer du AKKAR:

 1. Pakk ut AKKAR fra arkivet:
  Linux: tar fzxv akkar-x.y.z.tar.gz
  Windows: bruk WinZip e.l.
 2. Opprett directoryet hvor AKKAR skal ligge.
 3. Kopier alt innholdet i akkar-underdirectoryet til directoryet du opprettet
 4. Sørg for at følgende directories er skrivbare av webserveren:
  filsystem/
  images/personer/
  tmp/
  conf/
 5. Av sikkerhetsmessige årsaker bør webserveren nekte tilgang til alle filer i følgende directory:
  filsystem/
  tmp/
  conf/

  Alle filene her leses inn av PHP-skriptene, så nettleseren selv trenger ikke tilgang til dem. Dersom du bruker Apache som webserver vil dette tas hånd om automatisk ved hjelp av .htaccess-filer som følger med i de riktige directoryene.

 6. Åpne nettleseren og åpne install.php i directoryet hvor du la AKKAR (eks. http://www.example.com/akkar/install.php). Fyll ut informasjonen og klikk "Fortsett".
 7. Dersom AKKAR ikke greier å opprette grunnkonfigurasjonsfila selv vil du få beskjed om dette. Da må du laste ned fila og lagre den i directoryet "conf" hvor du installerte AKKAR.
 8. Slett fila install.php fra directoryet hvor du installerte AKKAR.
 9. Åpne nettleseren og gå til directoryet hvor du installerte. Log inn med brukernavnet og passordet du angav i install.php.

Det er alt. AKKAR er klar til bruk :)Oppgradering fra AKKAR 2.2.xOppgradering fra en tidligere 2.2-versjon er relativt trivielt. Bare gjør følgende:

 1. Pakk ut AKKAR-arkivet
 2. Kopier alt fra akkar-underdirectoryet til det hvor AKKAR er installert. Overskriv alle filer.
 3. Åpne nettleseren din og gå til hvor du har AKKAR installert. Klikk "Upgrade"-knappen.
 4. Slett upgrade.php og install.php fra AKKAR-directoryet.

Det er alt :)

Oppgradering fra RAsLAV 2.0.xEndel ting har blitt nytt siden RAsLAV, og det er endel tillegg som kan kreve litt manuell oppdatering. Dette gjelder i hovedsak bilder av personer, samt kjønn på personene. For å sette kjønn må du rett og slett redigere personene en etter en. Bildene er antakeligvis litt enklere siden oppdaterings-skriptet vil gå gjennom alle tilgjengelige bilder og finne ut hvem det er bilde av basert på personenes navn og bildenes filnavn (bildene skal ha blitt gitt noenlunde samme navn som spilleren de tilhører). Dersom en person har flere bilder kan man administrere dette ved å klikke knappen "Bilder" på person-arket.

Se forøvrig versions.txt for en fullstendig liste over nye og endrede funksjoner.

Selve oppgraderingen gjøres slik:

 1. Ta sikkerhetskopi av alt du har lagt inn. Dersom noe går galt under oppgraderingen kan alt bli ødelagt. Siden RASLAV bare lar deg ta backup av selve databasen må du selv ta kopier av directoryene images/personer/ og filsystemet.
 2. Pakk ut AKKAR 2.2. Kopier alt innholdet fra akkar-underdirectoryet i AKKAR 2.2 til directoryet hvor RAsLAV ble installert. Det anbefales at du sletter absolutt alt av RAsLAV unntatt de directoryene hvor du har opprettet filer (dersom du bare har latt RAsLAV opprette filer betyr det at du må la directoryene images/personer/, conf/ og filsystem/ være intakte - hva du enn gjør, ikke slett conf-directoryet). Dersom du ikke sletter noe må du sørge for at de nye filene overskriver de gamle. Mange filer har blitt flyttet eller slettet mellom 2.0 og 2.2 så dersom du ikke sletter noe ender du opp med flere overflødige filer. Dette vil ikke skape noen problemer annet enn at du vil bruke mer diskplass enn hva som er nødvendig.
 3. Åpne upgrade.php med nettleseren din (f.eks. http://www.example.com/akkar/upgrade.php) og klikk knappen "Upgrade". Dette vil utføre alle nødvendig operasjoner uten at du trenger å fylle ut noe informasjon.
 4. Når du er ferdig må du slette både upgrade.php og install.php fra installasjons-directoryet (om AKKAR har de rette filrettighetene vil dette bli gjort automatisk). AKKAR vil ikke kjøre dersom noen av disse to eksisterer.

Det er alt. RAsLAV skal nå være historie, og AKKAR skal være operativt :)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! jEdit - Programmer's Text Editor!
Oppdatert onsdag 08. juli 2020
Antall besøk: 142306
Authentic vintage design by roy